მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანება „მთლიანი საქართველო“
მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანება „მთლიანი საქართველო“
ხელმძღვანელი: ილია ლომია
მისამართი: ქ. თბილისი, ვაზისუბანი, 2ა მიკრო/რაიონი, კორპუსი 20, #119
ტელეფონი _ რეგისტრაციის №214
რეგისტრაციის თარიღი: 17.05.2010წ. ბრძანება №96
ბეჭდვა