პოლიტიკური გაერთიანება ,,მამულიშვილთა ორდენი ,,სამშობლო"
პოლიტიკური გაერთიანება ,,მამულიშვილთა ორდენი ,,სამშობლო"
ხელმძღვანელი: გრიგოლ სოხაძე
მისამართი: ქ. ქუთაისი, თამარ მეფის №9
ტელეფონი: 4-68-96 რეგისტრაციის ნომერი: 135
რეგისტრაციის თარიღი: 21.08.2001წ. ბრძანება №313
ბეჭდვა