„დემოკრატიული განახლება _ ჩვენი საქართველო გაბრწყინდება“ (ჩვენები)
მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანება „დემოკრატიული განახლება _ ჩვენი
საქართველო გაბრწყინდება“ (ჩვენები)
ხელმძღვანელი: ნინო სამადალაშვილი (თავ-რე), ირაკლი ხოშტარია (გენ.მდივანი)
მისამართი: თბილისი, ორთაჭალის ქ. №4
ტელეფონი: 75-35-98, 75 35 97; რეგისტრაციის №210
რეგისტრაციის თარიღი: 26.08.2009 წ. ბრძანება №179
ბეჭდვა