მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანება `სახალხო მოძრაობა-კანონი და სამართლიანობა“
ხელმძღვანელი: შალვა ხაჭაპურიძე თავმჯდომარე
მისამართი: ქ. თბილისი, ვარკეთილის მე-4 მ/რ მე-2 რიგი, მე-2 კორპ. ბ. 36
ტელეფონი _ რეგისტრაციის ნომერი: 139
რეგისტრაციის თარიღი: 14.06.2001წ. ბრძანება #209
ცვლილება: 23.02.2010წ. ბრძანება №39
ცვლილება: 22.03.2011წ. ბრძანება №7-რ
ბეჭდვა