ქრისტიან-დემოკრატიული სახალხო პარტია
მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანება „ქრისტიან-დემოკრატიული სახალხო პარტია“

ხელმძღვანელი: მამუკა ხიმშიაშვილი (გენ.მდივანი)

მისამართი: ქ. თბილისი, ნუცუბიძის ფერდობი, მე-4 მ/რ. კორპ. 6, ბინა #22

რეგისტრაციის №213

რეგისტრაციის თარიღი: 29.03.2010წ. ბრძანება №65
ბეჭდვა