ხათუნა სამნიძე
ხათუნა სამნიძე
დაბადების თარიღი: 28/11/1978.

საგანმანათლებლო დაწესებულება: მაგდებურგის ოტო ფონ გუერიკეს უნივერსიტეტი, გერმანია.

ფაკულტეტი: ეკონომიკა და მენეჯმენტი, ბაკალავრის ხარისხი მენეჯმენტში (B. Sc in Management). გერმანული ენის კურსები დამწყებთათვის, გოეთეს ინსტიტუტი, ლონდონი, დიდი ბრიტანეთი.

ბათუმის ტექნიკური უნივერსიტეტი, საერთაშორისო ეკონომიკური ურთიერთობების ფაკულტეტი.

კვალიფიკაცია: მენეჯმენტის მეცნიერებათა ბაკალავრი (B. Sc in Management);

სპეციალობა: ეკონომისტი, ბიზნესის მენეჯერი.

საარჩევნო ფორმა: პროპორციული წესით.

საარჩევნო ბლოკი: ,,ქართული ოცნება“.

ფრაქცია: ''ქართული ოცნება - რესპუბლიკელები’’.


სამუშაო/პოზიცია


07.2014 – დღემდე - ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრი, ფრაქციის „ქართული ოცნება –რესპუბლიკელები“ თავმჯდომარე.

11.2013 – დღემდე - საქართველოს რესპუბლიკური პარტიისთავმჯდომარე.

09. 2013/11. 2013 - საქართველოს რესპუბლიკური პარტიის საორგანიზაციო მდივანი.

03. 2010/09. 2013 - პროგრამების კოორდინატორი, ''ჰაინრიჰ ბიოლის'' ფონდის სამხრეთ კავკასიისრეგიონალური ბიურო.

06. 2004/12. 2008 - აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს წევრი, რესპუბლიკურიპარტია. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს საფინანსო-საბიუჯეტო კომიტეტისწევრი.

03. 1997 – 11. 1999 - თარჯიმანი და კომპიუტერის ოპერატორი, აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უზენაესი საბჭოს იურიდიული, საკონსტიტუციო და ადამიანის უფლებების საკითხთა მუდმივი კომისია.


აქტივობა: ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ფრაქციის ''ქართული ოცნება-რესპუბლიკელები'' თავმჯდომარე. ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ეკონომიკური განვითარებისა და საინვესტიციო პოლიტიკის და საერთაშორისო ურთიერთობების კომისიის წევრი. საქართველოს ''რესპუბლიკური პარტიის'' თავმჯდომარე,

ბეჭდვა