„ახალი ქრისტიან-დემოკრატები“
თავმჯდომარე: გოჩა ჯოჯუა
ბეჭდვა