საქართველოს ქრისტიან კონსერვატიული პარტია
თავმჯდომარე: შოთა მალაშხია
ბეჭდვა