დემოკრატიული მოძრაობა - ერთიანი საქართველო
ხელმძღვანელი: დავით ასპანიძე
ბეჭდვა