ქართველ ტრადიციონალისტთა კავშირი (ქტკ)

 

ქართველ ტრადიციონალისტთა კავშირი (ქტკ)

პარტიის თავმჯდომარე - აკაკი ასათიანი

დევიზი: “საქართველო უწინარეს ყოვლისა”

პოლიტიკური მიმართულება: მემარჯვენე-ცენტრისტული

პარტია დაარსდა: 1990 წ., პირველი რეგისტრაცია – 1990 წ., ხელახალი რეგისტრაცია – 1998 წ.

დაარსების ინიციატორები: ქართველ ტრადიციონალისტთა კავშირი დაარსდა 1942 წ. ემიგრაციაში. დაარსების ინიციატორები – ცნობილი ქარ-თველი პოლიტიკური ემიგრანტები: სპ. კედია, ზ. ავალიშვილი, გრ. რობაქიძე და სხვ. 1990 წ. კავშირის აღდგენის ინიციატორები: აკ. ასათიანი, გ. კორძაძე, ლ. ახმეტელი და სხვ.


 

ბეჭდვა