მუნიციტიპალიტეტი
აორჩიეთ წელი

ბიურო

საკრებულოს თავმჯდომარე - გიორგი ფეიქრიშვილი;

 

სივრცით ტერიტორიული დაგეგმარების, ინფრასტრუქტურისა და სოციალურ საკითხთა საკითხთა კომისიის თავმჯდომარე - გელა მაღრაძე;

კულტურის სკოლამდელი და სკოლისგარეშე სააღრმზდელო დაწესებულებების საკიტხტა და მუნიციპალიტეტთა შორის ურთიერთობის კომისიის თავმჯდომარე - გიორგი თათუხაშვილი;

სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა კომისიის თავმჯდომარე - ვეფხია ქობულაძე;

საფინანსო-საბიუჯეტო,  ეკონომიკურ საკითხთა და ქონების მართვის კომისიის თავმჯდომარე - ვალერი ივანიაშვილი;

სამანდატო საპროცედურო იურიდიულ საკიტხტა და ეთიკის კომისიის თავმჯდომარე - მიხეილ გედეხაური;

ფრაქცია „მაჟორიტარი“-ს თავმჯდომარე - შახვალად ხიალოვი;

ფრაქცია „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა“-ს თავმჯდომარე - გიორგი ხურცილავა.