მუნიციტიპალიტეტი
აორჩიეთ წელი

საკრებულოს თავმჯდომარე

ვაჟა გენგაშვილი

დაბადების თარიღი: 06.06.1955 წ.

 

ოჯახური მდგომარეობა:  დაოჯახებული

 

განათლება:

თბილისის ი.ჯავახიშვილის სახელობის  სახელმწიფო უნივერსიტეტი

ფაკულტეტი: სამართალმცოდნეობა

 

სამუშაო გამოცდილება:

 

1984 – 1986 – ქ.თბილისის ძეგლთა დაცვის საწარმოო კომბინატი.

იურისკონსულტი.

 

1987 – 1989 – საქართველოს გაერთიანებული პროფ.საბჭო. რეფერენტი.

 

1989–1990 – საქართველოს სოცუზრუნველყოფის სამინისტრო.

გარდაბნის რაიონული განყოფილების გამგე.

 

1990–1991  – გარდაბნის რაიონის საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილე.

 

1992–2006 – თბილისის საქარხნო რაიონის გამომძიებელი.

 

საქართველოს გენერალური პროკურატურის გამომძიებელი.

 

გენერალური პროკურატურის საგამოძიებო სამმართველოს პროკურორი.

 

ქვემო ქართლის საოლქო პროკურორის უფროსი თანაშემწე.

 

გარდაბნის რაიონული პროკურორის მოადგილე.

 

გურჯაანის რაიონის პროკურორი.

 

გარდაბნის რაიონის პროკურორი

 

ქვემო ქართლის საოლქო პროკურორის მოადგილე.