მუნიციტიპალიტეტი
აორჩიეთ წელი

გამგეობა

ქ. საგარეჯო  დ. აღმაშენებლის ქ.№ 9

ტელ:  0 (351)  24- 32-50; 5(77) 95-14-07   ფაქსი:  0 (351)  24- 32-29

email : sagarejo-gamgeoba@hotmail.com

 

გამგეობის დებულება