მუნიციტიპალიტეტი
აორჩიეთ წელი

საკრებულო

დედოფლისწყაროს  მუნიციპალიტეტის საკრებულო  შედგება  22  წევრისგან, აქედან 12  არჩეულია მაჟორიტარული საარჩევნო სისტემით, ხოლო 10 პროპორციულით.

პროპორციული სისტემით ჩატარებული არჩევნების შედეგებით ხუთპროცენტიანი ბარიერი გადალახა ორმა  პოლიტიკურმა პარტიამ:

•    ”ეროვნული ნაციონალური მოძრაობა” 9070 ხმა  (77.15%) - 9  მანდატი; •   „ქრისტიან–დემოკრატიული გაერთიანება“ 1165  ხმა (9.91%) - 1 მანდატი;

მაჟორიტატული სისტემით საკრებულოს წევრის 12   მანდატიდან , 12-ივე  მოიპოვა „ერთიანმა ნაციონალურმა მოძრაობამ “. იხ. შედეგები

დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის საკრებულო მისამართი:

 

1600, დედოფლისწყარო, კოსტავას ქუჩა № 42;

ტელ.: (8 356) 22 55 34.