მუნიციტიპალიტეტი
აორჩიეთ წელი

საკრებულო

სიღნაღის საკრებულო შედგება 24 წევრისგან, აქედან 10 არჩეულია პროპორციული  საარჩევნო სისტემით, ხოლო 14  არჩეულია მაჟორიტარული  სისტემით. პროპორციული სისტემით ჩატარებული არჩევნების შედეგებით ხუთპროცენტიანი ბარიერი გადალახა ორმა პოლიტიკურმა პარტიამ: •    ”ალიანსი საქართველოსთვის” 1129  ხმა (6.08%) - ერთი მანდატი; •    პოლიტიკური გაერთიანება „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა“  15173  ხმა (81.76%) - რვა მანდატი; •    ”ქრიასტიან–დემოკრატიული გაერთიანება“ 1416 ხმა  (7.63%%) - ერთი მანდატი;

მაჟორიტატული სისტემით საკრებულოს წევრის  14  მანდატიდან , 13 მოიპოვა „ერთიანმა ნაციონალურმა მოძრაობამ “, ერთი  მანდატი  ერგო  „თოფაძე–მრეწველებს“. იხ. შედეგები სიღნაღის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მისამართი:

დავით აღმაშენებლის მოედანი №2;

ტელ.: (8 355) 23 21 63.