მუნიციტიპალიტეტი
აორჩიეთ წელი

ბიუჯეტი

ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტი(დადგენილება №22 2011 წლის 23 დეკემბერი ,პირველადი სახე)

 

ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს  დადგენილება №28  2012 წლის 31 ივლისი ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 23 დეკემბრის №22 დადგენილებაში „ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ცვლილების შეტანის თაობაზე

 

ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტი 2012 წლის  29 ივნისის  მდგომარეობით

 

ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს  დადგენილება №22  2011 წლის 23 დეკემბერი   ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ   (2012 წლის 6 ივნისის მდგომარეობით)

 

ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს   დადგენილება №22   2011 წლის 23 დეკემბერი  ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ  (2012 წლის 30 მაისის მდგომარეობით)

 

ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს  დადგენილება №22  2011 წლის 23 დეკემბერი ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ(2012 წლის 17 თებერვლის მდგომარეობით)

 

ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს  დადგენილება №23  2012 წლის 30 მაისი  ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 23 დეკემბრის №22 დადგენილებაში „ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ცვლილების შეტანის თაობაზე

 

ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება №1 2012 წლის 6 იანვარი ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 23 დეკემბრის №22 დადგენილებაში „ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ცვლილების შეტანის თაობაზე

 

ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება №7 2012 წლის 27 იანვარი ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 23 დეკემბრის №22 დადგენილებაში „ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ცვლილების შეტანის თაობაზე

ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება №17 2012 წლის 3 აპრილი  ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 23 დეკემბრის №22 დადგენილებაში „ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ცვლილების შეტანის თაობაზე

 

ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტი