მუნიციტიპალიტეტი
აორჩიეთ წელი

გამგეობა

ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის გამგეობა

 

მის.: 2700, ლაგოდეხი , 26 მაისის ქუჩა # 23,

ტელ.: (8 354) 22-26-66.

 

საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხიმგებელი პირი:

ნატო ბატიაშვილი, ტელ.: 577 95 52 27 -  გამგეობის ადმინისტრაციული სამსახურის მოქალაქეთა მომსახურებისა და ინფორმაციის განყოფილების მთავარი სპეციალისტი საჯარო ინფორმაციის უზრუნველყოფის საკითხებში; natalagodexi@yahoo. com

 

გამგეობის დებულება