მუნიციტიპალიტეტი
აორჩიეთ წელი

გამგეობა

ყვარლის მინიციპალიტეტის გამგეობა

 

მის.: 4800 ყვარელი, კუდიგორის ქ. 1;

ტელ.: (8 352) 22 12 12  /  (8 352) 22 08 23;

ფაქსი: (8 352) 22 12 01; ელ-ფოსტა: kvareli_region@yahoo.com

 

გამგეობის საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელი პირი:

 

გიგა წიწრიაშვილი, ტელ.: 577 79 32 32 (გამგეობის ადმინისტრაციული სამსახურის უფროსი).