მუნიციტიპალიტეტი
აორჩიეთ წელი

საკრებულო

ყვარლის მუნიციპალიტეტის საკრებულო  შედგება  21 წევრისგან, აქედან  11 არჩეულია მაჟორიტარული საარჩევნო სისტემით, ხოლო 10  არჩეულია პროპორციული  პროპორციული სისტემით. პროპორციული სისტემით ჩატარებული არჩევნების შედეგებით ხუთპროცენტიანი ბარიერი გადალახა სამმა პოლიტიკურმა პარტიამ:

•    ” ალიანსი საქართველოსთვის”  894 ხმა  (5.99%) - ერთი მანდატი; •    ”ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა ” 10166 ხმა (68.1%) - შვიდი მანდატი; •    ”ქრიასტიან–დემოკრატიული გაერთიანება“ 3053 ხმა (20.45%) - ორი მანდატი;

მაჟორიტატული სისტემით საკრებულოს წევრის  11 მანდატიდან , 11-ივე  მოიპოვა „ერთიანმა ნაციონალურმა მოძრაობამ “. იხ. შედეგები ყვარლის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მისამართი:

 

4800 ყვარელი, კუდიგორის ქ. №1;

ტელ.: (8 352) 22 12 12.