მუნიციტიპალიტეტი
აორჩიეთ წელი

ადმინისტრაცია

ადმინისტრაციული სამსახური

 

სამსახური სუფროსი - დავით ხამაშურიძე

მთავარი სპეციალისტი - ზვიად კეჭაყმაძე

მთავარი სპეციალისტი - თენგიზ მუზაშვილი

უფროსი სპეციალისტი - მანანა ჩიტაიშვილი

უფროსი სპეციალისტი - მარინა პაპუაშვილი

სპეციალისტი - ნატო ციცვიძე

 

ადგილობრივი თვითმმართველობისა და სახელმწიფო ორგანოებთან ურთიერთობის სამსახური

 

სამსახურის უფროსი - ჯემალ გუგუშვილი

მთავარი სპეციალისტი - ეკატერინე კობალავა

მთავარი სპეციალისტი - გოჩა ქურდაძე

უფროსი სპეციალისტი - დავით ჯანიაშვილი

 

სახელმწიფო ზედამხედველობის სამსახური

 

სამსახურის უფროსი - ავთანდილ ჩიტაძე

მთავარი სპეციალისტი - დავითჯიქია

მთავარი სპეციალისტი - რატი მეტრეველი

უფროსი სპეციალისტი - ჯონდო სოინოვი

სპეციალისტი - მაია ბიკაშვილი

 

რეგიონალური განვითარების სამსახური

 

სამსახურის უფროსი - მაია ნეფარიძე

მთავარი სპეციალისტი - ზაქარია დაუთაშვილი

მთავარი სპეციალისტი - გიორგი დვალი

უფროსი სპეციალისტი - ნატო მოლოდინი

 

საფინანსო-სამეურნეო სამსახური

 

სამსახურის უფროსი - ირმა ჩიხლაძე

მთავარი ბუღალტერი - ლალი მესხი

უფროსი სპეციალისტი - ქეთევან ფეიქრიშვილი

 

საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახური