მუნიციტიპალიტეტი
აორჩიეთ წელი

გამგეობა

თელავის მუნიციპალიტეტის გამგეობა

 

მის.: 2200, თელავი, ერეკლე – ს გამზირი, N 16,

ტელ.: (8 350) 27 23 00 / (8 350) 27 23 24.

 

 

გამგეობის დებულება