მუნიციტიპალიტეტი
აორჩიეთ წელი

საკრებულო

თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულო შედგება 28 წევრისგან, აქედან 10 არჩეულია პროპორციული საარჩევნო სისტემით, ხოლო 18 მაჟორიტარულით. პროპორციული სისტემით ჩატარებული არჩევნების შედეგებით  ხუთ პროეცენტიანი ბარიერი გადალახა სამმა პოლიტიკურმა პარტიამ:

•    პოლიტიკური გაერთიანება „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა“ 19122  ხმა (71.97%) - რვა მანდატი; •    „ქრიასტიან–დემოკრატიული გაერთიანება“ 3150  ხმა (11.86%) - ერთი მანდატი; •    „თოფაძე–მრეწველები “ 1383  ხმა (5.21%) - ერთი მანდატი.

მაჟორიტარული სისტემით საკრებულოს 18 მადატიდან , 16 მიიღო პოლიტიკურმა გაერთიანებამ „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა“, 1 მანდატი მიიღო  „თორთლაძე– დემოკრატიული პარტიამ“ და 1 მანდატი მიიღო პარტიამ „თოფაძე–მრეწველები“. იხ. შედეგები

საკრებულოს საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელი პირი:

 

ტარიელ გალახვარიძე ტელ.:  8(350) 27 00 17; მობ.:  5(77) 955 722 - აპარატის უფროსი

 

თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მისამართი:

2200, თელავი, ერეკლეს გამზირი, №16;

 

ტელ.: (8 350) 27 39 00;

მისაღები: (8 350) 27 23 24 - მაია ფურცელაძე.