მუნიციტიპალიტეტი
აორჩიეთ წელი

გამგეობა

მესტიის მუნიციპალიტეტის გამგეობა

მისამართი: 3200, დაბა მესტია, სეტის მ. 1 ელ-ფოსტა: gamgeobamestia@yahoo.com ,   gamgeobamestia@rambler.ru მოქალაქეთა მისაღები: 577 95 97 85

 

დებულება