მუნიციტიპალიტეტი
აორჩიეთ წელი

სახელმწიფო რწმუნებული-გუბერნატორი

გრიგოლ ნემსაძე


დაბადებს თარიღი - 30.10.1976.


განათლება

1998-2000 საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი
ჰუმანიტარული ტექნიკური ინსტიტუტი
საერთაშორისო ეკონომიკური ურთიერთობები
• მაგისტრის დიპლომი
1993-1997 საქართველოს ტექნიკური უნივერისტეტი
ჰუმანიტარული ტექნიკური მიმართულება
უცხოური ეკონომიკური ურთიერთობების ტექნიკური ექსპერტიზა
• ბაკალავრის დიპლომი


პროფესიული გამოცდილება

18.05.2017 - დღემდე ქვემო ქართლის სახელმწიფო რწმუნებული - გუბერნატორი

2012 - 17.05.2017 კერძო ბიზნესი - აქციონერი

2011 - 2012 სს „ევექსი"(სს „GHG")
საოპერაციო დირექტორი

2008 - 2011 სს. „ჰალიკ ბანკი საქართველო"
ცენტრალური ფილიალის დირექტორი
საცალო დაკრედიტების უფროსი;

2008 (6 თვე) სს. „ბანკი რესპუბლიკა"
ქსელის განვითარების დეპარტამენტის უფროსი

2006-2008 სს „საქართველოს ბანკი"
რეგიონალური ფილიალების მმართველი
(შიდა ქართლი და სამცხე-ჯავახეთი)

2004-2006 სს „პირველი კომერციული ბანკი"
რეგიონალური ფილიალის მმართველი (აჭარის რეგიონი)

2003-2004 სს „სილქ როუდ ბანკი"
საოპერაციო და სახაზინო დეპარტამენტის უფროსი


2001-2003 სს „ეა ბანკი"
საოპერაციო მენეჯერი

1996-2001 სს „ექსპორტ-იმპორტ ბანკი"
საოპერაციო დეპარტამენტის უფროსი

1995-1996 სს „ტრეიდ ინვესტ ბანკი"
საერთაშორისო ანარიშსწორების სპეციალისტი


ტრენინგები


 ტრენინგ პროგრამა საანაგრიშსწორებო ოპერაციებში: REUTER-ის ეგიდით; საქართველო, თბილისი;
 S.W.I.F.T. - სერთიფიკატი: რუსეთი, მოსკოვი;
 ტრენინგი საერთაშორისო საბუღალტრო სტანდარტებში: საქართველო, თბილისი;
 ტრენინგი ლიდერობის კურში: საქართველო, თბილისი
 პროფესიული პროგრამა - CBA (Certified Business Administrator)


ენები
ინგლისური
რუსული
გერმანული


ოჯახური მდგომარეობა
ჰყავს მეუღლე და ერთი შვილი