მუნიციტიპალიტეტი
აორჩიეთ წელი

ბიუჯეტი

 

აბაშის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტი

 

აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს  დადგენილება №25  2012 წლის 31 ივლისი   „აბაშის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 27 დეკემბრის №47 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე

 

აბაშის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტი 2012 წლის 7 ივნისის  მდგომარეობით

 

აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს  დადგენილება №47  2011წლის 27 დეკემბერი  აბაშის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ (2012 წლის 26 აპრილის მდგომარეობით)

 

 

აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება №47ნ  2011წლის 27 დეკემბერი  აბაშის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ ( 2012 წლის 5 აპრილის მდგომარეობით)

 

აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს  დადგენილება №47  2011წლის 27 დეკემბერი  აბაშის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ  (2012 წლის 3 მარტის მდგომარეობით)

 

აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს  დადგენილება №47  2011წლის 27 დეკემბერი  აბაშის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ  (2012 წლის 13 თებერვლის მდგომარეობით)

 

აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს  დადგენილება №2 2012 წლის 27 იანვარი „აბაშის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 27 დეკემბრის №47 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება №3 2012 წლის 13 თებერვალი „აბაშის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ” აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 27 დეკემბრის №47 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება №11 2012 წლის 22 მარტი  „აბაშის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 27 დეკემბრის №47 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

 

 

აბაშის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტი