მუნიციტიპალიტეტი
აორჩიეთ წელი

საკრებულო

აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულო:

 

0200, ქალაქი აბაშა, უჩა კაჭარავას ქუჩა №2 ელ.ნისამართი: abashasakrebulo@posta.ge ტელ.: (8 412) 29 19 19;

ფაქსი: (8 412) 29 19 19; http://www.abasha-sakrebulo.ge აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულო შედგება 26  წევრისგან, აქედან 16  არჩეულია მაჟორიტარული, ხოლო 10 პროპორციული არჩევნების სისტემით. პროპორციული სისტემით ჩატარებული არჩევნების შედეგებით  ხუთ პროეცენტიანი ბარიერი გადალახა ხუთმა  პოლიტიკურმა პარტიამ: •    პოლიტიკური გაერთიანება „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა“  8132 (65.38%)–ექვსი მანდატი •    „ალიანსი საქართველოსთვის“ 855  ხმა (6.87%)– ერთი მანდატი •    „თოფაძე–მრეწველები“1185 ხმა (9.53%) – ერთი მანდატი •     „ეროვნული საბჭო“ 669  ხმა(5.38%)– ერთი მანდატი •    „ქრისტიან- დემოკრატიული გაერთიანება“  1501  ხმა(12.07%) – ერთი მანდატი

მაჟორიტარული სისტემით საკრებულოს  16  მადატიდან  15მანდატი  მიიღო პოლიტიკურმა გაერთიანებამ „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა“, ხოლო  1 მანდატი ერგო „თოფაძე – მრეწველებს“. იხ. შედეგები