მუნიციტიპალიტეტი
აორჩიეთ წელი

გამგეობა

ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობა

მისამართი: 5800, ქალაქი ხობი, ცოტნე დადიანის ქ.№ 189 Email: infokhobi@khobi.ge, infokhobi@gmail.com ტელ: 8 (414) 22 21 77, 22 23 45 FAX: 8 414 22 21 39 მოქალაქეთა მისაღები: 8 (214) 22 21 93

 

დებულება