მუნიციტიპალიტეტი
აორჩიეთ წელი

გამგეობა

სენაკის მუნიციპალიტეტის გამგეობა

მისამართი: 4100, ქალაქი სენაკი, ჭავჭავაძის ქ. 103 ელ.ფოსტა.: senakis-gamgeoba@posta.ge ფაქსი: (8 413)  27 51 50 მოქალაქეთა მისაღები: (8 413) 27 75 40

 

დებულება