მუნიციტიპალიტეტი
აორჩიეთ წელი

გამგეობა

ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის გამგეობა ზუგდიდი, რუსთაველის ქ. #90;

ტელ.: (8 415) 25-01-23

 

საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელი პირი: კობა ქირია - ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის გამგეობის საზოგადოებასთან ურთიერთობისა და ინფორმაციული უზრუნველყოფის განყოფილების უფროსი. მისამართი: ზუგდიდი, რუსთაველის ქ. #90,  მობ.: 599 72 84 74, ტელ.: (8 415) 25 10 39.

 

 

დებულება