მუნიციტიპალიტეტი
აორჩიეთ წელი

საკრებულო

ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულო

2100, ქალაქი ზუგდიდი, ზვიად გამსახურდიას გამზირი №45 ტელ.: (8 415) 25 17 31;

ფაქსი: (8 415) 25 17 31;

საკრებულოს ცხელი ხაზი: (8 415) 25 17 31.

ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულო შედგება 41 წევრისგან, აქედან 31 არჩეულია მაჟორიტარული, ხოლო 10 პროპორციული არჩევნების სისტემით. პროპორციული სისტემით ჩატარებული არჩევნების შედეგებით ხუთ პროეცენტიანი ბარიერი გადალახა ოთხმა  პოლიტიკურმა პარტიამ: •    პოლიტიკური გაერთიანება „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა“  32263 (68.57%)–  ექვსი  მანდატი •    „ალიანსი საქართველოსთვის“  5050  ხმა(10,73%)  – ერთი მანდატი •    „თოფაძე–მრეწველები“ 2492 ხმა(5.3%)– ერთი მანდატი •    „ეროვნული საბჭო“ 3209  ხმა(6.82%)– ერთი მანდატი •    „ქრისტიან დემოკრატიული გაერთიანება“ 2950  ხმა(6.27%)  – ერთი მანდატი

მაჟორიტარული სისტემით საკრებულოს 31 მანდატიდან , 29 მანდატი  მიიღო პოლიტიკურმა გაერთიანებამ „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა“, 1 მანდატი „თორთლაძე–დემოკრატიულმა პარტიამ“ და 1 მანდატი  „ქრისტიან–დემოკრატიულმა გაერთიანებამ. იხ. შედეგები