მუნიციტიპალიტეტი
აორჩიეთ წელი

ბიუჯეტი

წალკის მუნიციპალიტეტის 2012  წლის ადგილობრივი ბიუჯეტი  ( დადგენილება №56 2011 წლის 20 დეკემბერი, პირველადი სახე)

 

წალკის მუნიციპალიტეტის 2012  წლის ადგილობრივი ბიუჯეტი ((საბოლოო სახე 2012 წლის 29 ივნისის  მდგომარეობით)

 

წალკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს   დადგენილება №56  2011 წლის 20დეკემბერი  წალკის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ   (2012 წლის 26 აპრილის  მდგომარეობით)

 

წალკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება №56  2011 წლის 20დეკემბერი წალკის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ   (2012 წლის 5 ივნისის მდგომარეობით)

 

წალკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს   დადგენილება №56  2011 წლის 20დეკემბერი  წალკის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ(2012 წლის 11 მაისის მდგომარეობით)

 

წალკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს  დადგენილება №56  2011 წლის 20დეკემბერი წალკის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ   (2012 წლის 11 აპრილის მდგომარეობით)

 

წალკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება №6 2012 წლის 20 იანვარი „წალკის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ წალკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 20 დეკემბრის №56 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ წალკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება №9 2012 წლის 17 თებერვალი „წალკის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ წალკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 20 დეკემბრის №56 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

წალკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება №12 2012 წლის 6 მარტი „წალკის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ წალკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 20 დეკემბრის №56 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

წალკის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტი