მუნიციტიპალიტეტი
აორჩიეთ წელი

გამგეობა

წალკის მუნიციპალიტეტის გამგეობა

 

მის.: ქ. წალკა, არისტოტელეს ქ. #22;

 

 

საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელი პირი:

 

ევგენია ფურცელაძე, 577 29 88 00.

 

 

დებულება