მუნიციტიპალიტეტი
აორჩიეთ წელი

გამგეობა

ბოლნისის მუნიციპალიტეტის გამგეობა

 

მის.: სულხან-საბა ორბელიანის ქ. №106; ტელ.: (8 358) 22 29 29.

 

დებულება