მუნიციტიპალიტეტი
აორჩიეთ წელი

საკრებულო

ბოლნისის მუნიციპალიტეტის საკრებულო

 

მის.: 1100, ბოლნისი, სულხან საბას ქ.  # 106;

ტელ.: (8 358) 22-29-29

 

ბოლნისის მუნიციპალიტეტის საკრებულო შედგება 24  წევრისგან, აქედან 10 არჩეულია პროპორციული საარჩევნო სისტემით, ხოლო 14 მაჟორიტარულით.

პროპორციული სისტემით ჩატარებული არჩევნების შედეგებით  ხუთ პროეცენტიანი ბარიერი გადალახა ორმა  პოლიტიკურმა პარტიამ: •    პოლიტიკური გაერთიანება „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა“ 22008  ხმა (74.9%) – ცხრა მანდატი •    ” ქრიასტიან–დემოკრატიული გაერთიანება“ – 2865 ხმა (9.75% )– ერთი მანდატი

 

მაჟორიტარული სისტემით საკრებულოს 14 მადატიდან , 14 -ივე  მიიღო პოლიტიკურმა გაერთიანებამ „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა“.