მუნიციტიპალიტეტი
აორჩიეთ წელი

ბიუჯეტი

 

გარდაბნის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტიდადგენილება №47 2011 წლის 13 დეკემბერი ,პირველადი სახე) )

 

გარდაბნის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს  დადგენილება№ 30  2012წლის 9 ივლისი  „გარდაბნის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ გარდაბნის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 13 დეკემბრის №47 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

 

გარდაბნის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტი 2012 წლის   22 ივნისის  მდგომარეობით

 

გარდაბნის  მუნიციპალიტეტის  საკრებულოს   დადგენილება№47   2011 წლის 13 დეკემბერი  გარდაბნის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ  (2012 წლის 8 ივნისის მდგომარეობით)

 

გარდაბნის  მუნიციპალიტეტის  საკრებულოს  დადგენილება№47   2011 წლის 13 დეკემბერი  გარდაბნის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ  (2012 წლის 14 მაისის მდგომარეობით)

 

გარდაბნის  მუნიციპალიტეტის  საკრებულოს   დადგენილება№47  2011 წლის 13 დეკემბერი გარდაბნის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ  (2012 წლის 1 მაისის მდგომარეობით )

 

გარდაბნის  მუნიციპალიტეტის  საკრებულოს  დადგენილება№47   2011 წლის 13 დეკემბერი  გარდაბნის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ  (2012 წლის 23 აპრილის მდგომარეობით)

 

გარდაბნის  მუნიციპალიტეტის  საკრებულოს   დადგენილება№47  2011 წლის 13 დეკემბერი  გარდაბნის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ  (2012 წლის 10 აპრილის მდგომარეობით)

 

გარდაბნის  მუნიციპალიტეტის  საკრებულოს  დადგენილება№47  2011 წლის 13 დეკემბერი გარდაბნის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ  (2012 წლის 28 მარტის მდგომარეობით)

 

გარდაბნის  მუნიციპალიტეტის  საკრებულოს  დადგენილება№47   2011 წლის 13 დეკემბერი  გარდაბნის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

 

გარდაბნის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება №1 2012 წლის 20 იანვარი„გარდაბნის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ გარდაბნის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 13 დეკემბრის №47 (სსმ, 19.12.2011) დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

გარდაბნის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება №10 2012 წლის 2 თებერვალი„გარდაბნის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ გარდაბნის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 13 დეკემბრის №47 (სსმ, 19.12.2011) დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

გარდაბნის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტი