მუნიციტიპალიტეტი
აორჩიეთ წელი

საკრებულო

ქ. მარნეულის მუნიციპალიტეტის საკრებულო

 

მის.: ქალაქი მარნეული, რუსთაველის ქ. # 73,

ტელ.: (8 357) 22 25 2

 

მარნეულის  მუნიციპალიტეტის საკრებულო შედგება 28  წევრისგან, აქედან  10 არჩეულია პროპორციული საარჩევნო სისტემით, ხოლო  18  მაჟორიტარულით. პროპორციული სისტემით ჩატარებული არჩევნების შედეგებით  ხუთ პროეცენტიანი ბარიერი გადალახა ოთხმა პოლიტიკურმა პარტიამ: პოლიტიკური გაერთიანება „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა“  36773  ხმა (78.85%)- შვიდი  მანდატი ”ეროვნული საბჭო” 2470  ხმა (5.3%)- ერთი მანდატი ” ქრიასტიან–დემოკრატიული გაერთიანება“2634ხმა(5.65%)- ერთი მანდატი ”თორთლაძე - დემოკრატიული პარტია” 2375(5.09%)- ერთი მანდატი

მაჟორიტარული სისტემით საკრებულოს 18   მადატიდან , 17  მიიღო პოლიტიკურმა გაერთიანებამ „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა“, ხოლო 1 მანდატი ერგო ”თოფაძე - მრეწველებს.” იხ. შედეგები