მუნიციტიპალიტეტი
აორჩიეთ წელი

საკრებულო

ლენტეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო შედგება 18 წევრისგან, საიდანაც 10 არჩეულია - პროპორციული საარჩევნო სისტემით, ხოლო 8 - მაჟორიტარულით.პროპორციული სისტემით ჩატარებული არჩევნების შედეგებით ხუთ პროცენტიანი ბარიერი გადალახა  სამმა პოლიტიკურმა პარტიამ:

•     „ალიანსი საქართველოსთვის“ 502 ხმა  (13.32%) - ერთი მანდატი;•    პოლიტიკური გაერთიანება „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა“ 3073  ხმა (81.51%) - რვა მანდატი;•    ”თოფაძე – მრეწველები “  195 ხმა (5.17%) - ერთი მანდატი. მაჟორიტარული სისტემით საკრებულოს წევრის 8 მანდატიდან რვავე პოლიტიკურმა გაერთიანებამ „ერთიანი ნაციონალური  მოძრაობა“ მოიპოვა. იხ. შედეგები ლენტეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მისამართი:

2009 დაბა ლენტეხი, თამარ მეფის ქ. №24.

 

საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელი პირი:

 

მაყვალა ჩანქსელიანი 5 99 72 92 30