მუნიციტიპალიტეტი
აორჩიეთ წელი

გამგეობა

 

თამარ მეფის ქ, #1, ამბროლაური 0400

 

ტელ.: +995 (32) 123456 / 234567

 

ფაქსი: +995 (32) 345678

 

ელ-ფოსტა: admin@ambrolauri.ge

 

დებულება