მუნიციტიპალიტეტი
აორჩიეთ წელი

გამგეობა

 

ხულოს მუნიციპალიტეტის გამგეობა


მისამართი: საქართველო, 6500, დაბა ხულო, ტბელ აბუსერისძის ქ. N-1

 

ტელ.: 8(423) 7-00-01ფაქსი: 8(423) 7-00-01

 

ელ. ფოსტა: gamgeoba@khulo.ge

 

დებულება