მუნიციტიპალიტეტი
აორჩიეთ წელი

გამგეობა


ქობულეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობა


მისამართი: საქართველო, ქ.ქობულეთი, 6200, დავით აღმაშენებლის გამზირი N-141

 

ტელ.: +995(426) 6-72-09

 

ფაქსი: +995(426) 6-72-09

 

ელ. ფოსტა: gamgeoba@kobuleti.org.ge