მუნიციტიპალიტეტი
აორჩიეთ წელი

საკრებულო

ხონის  მუნიციპალიტეტის საკრებულო შედგება 29 წევრისგან, აქედან  19 არჩეულია მაჟორიტარული საარჩევნო სისტემით, ხოლო 10  - პროპორციულით.პროპორციული სისტემით ჩატარებული არჩევნების შედეგებით ხუთ პროცენტიანი ბარიერი გადალახა სამმა პოლიტიკურმა პარტიამ:•    ”ალიანსი საქართველოსთვის” 831ხმა (5.64%)  - ერთი მანდატი;•    ”ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა” 12375 ხმა (84.04%)  - რვა მანდატი;•    ”ქრისტიან დემოკრატიული გაერთიანება”  943 ხმა (6.4%) - ერთი მანდატი.მაჟორიტარული სისტემით საკრებულოს წევრის 12 მადატიდან 12-ვე  მოიპოვა პოლიტიკურმა გაერთიანებამ ”ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა”; იხ. შედეგები 

ხონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მისამართი:

5900, ხონი,თავისუფლების მოედანი №6;

ტელ.:  (8 495) 22 25 55.