მუნიციტიპალიტეტი
აორჩიეთ წელი

გამგეობა

სამტრედიის მუნიციპაალიტეტის გამგეობა

 

მისამართი:

ტელეფონი:

fax:

ელ.ფოსტა:

 

საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელი პირი :

ტელ:

 

დებულება