მუნიციტიპალიტეტი
აორჩიეთ წელი

საკრებულო

სამტრედიის მუნიციპალიტეტის საკრებულო შედგება 25 წევრისგან, აქედან 15 არჩეულია მაჟორიტარული საარჩევნო სისტემით, ხოლო 10 - პროპორციულით.პროპორციული სისტემით ჩატარებული არჩევნების შედეგებით ხუთ პროცენტიანი ბარიერი გადალახა ოთხმმა პოლიტიკურმა პარტიამ:•    ”ალიანსი საქართველოსთვის” 1235 ხმა (5.62%) - ერთი მანდატი;•    ”ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა” 14260 ხმა (64.89%) - შვიდი მანდატი;•     "ეროვნული საბჭო" 2064 ხმა  (9.39%) - ერთი მანდატი;•    ”ქრისტიან დემოკრატიული გაერთიანება” 3309 ხმა (15.06%)  - ერთი მანდატი.მაჟორიტარული სისტემით საკრებულოს წევრის 15 მანდატიდან, 15-ვე მოიპოვა პოლიტიკურმა გაერთიანებამ ”ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა”; იხ. შედეგები 

სამტრედიის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მისამართი:

3900, სამტრედია, რაზმაძის ქ. № 2;

ტელ.: (8 411) 22 27 77; (832) 2 56 08 30