მუნიციტიპალიტეტი
აორჩიეთ წელი

გამგეობა

ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის გამგეობა

 

მისამართი: ქ.ქუთაისი, რუსთაველის  №3

ტელეფონის ნომერი: (+995432)47000

ელ–ფოსტის მისამართი: info@imereti.ge

 

დებულება