მუნიციტიპალიტეტი
აორჩიეთ წელი

გამგეობა


წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის გამგეობა

 

მისამართი: ქალაქი წყალტუბო, რუსთაველის ქუჩა №25


ტელ. 8 436 22 28 00 , 8 436 22 26 17


საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელი პირი :

 

ზოია ბაქრაძე - მთავარი სპეციალისტი საქმის წარმოების საკითხებში


ტელ. 5 95 90 10 72

 

დებულება