მუნიციტიპალიტეტი
აორჩიეთ წელი

გამგეობა

მისამართი: საქართველო, ქ. ახალქალაქი, ჩარენცის # 11

ტელ.: 0-262 22-32-33

ფაქსი: 0-262 22-30-45

ელ-ფოსტა: contact@akhalkalaki.ge

info@akhalkalaki.ge

 

საიტის ადმინისტრატორი

სერმან მურჯიკნელი

ტელ: 593 399 253