მუნიციტიპალიტეტი
აორჩიეთ წელი

საკრებულო

ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის საკრებულო შედგება 32  წევრისგან, აქედან  10 არჩეულია პროპორციული საარჩევნო სისტემით, ხოლო 22   მაჟორიტარულით.პროპორციული სისტემით ჩატარებული არჩევნების შედეგებით  ხუთ პროეცენტიანი ბარიერი გადალახა ორმა პოლიტიკურმა პარტიამ:

•    პოლიტიკური გაერთიანება „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა“ 24330  ხმა (83.87%) - ცხრა მანდატი;•    ”თოფაძე-მრეწველები” 2455  ხმა (8.46%) - ერთი მანდატი.

მაჟორიტარული სისტემით საკრებულოს 22 მადატიდან, 21 მიიღო პოლიტიკურმა გაერთიანებამ „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა“, ერთი მანდატი კი ერგო ”ქრისტიან-დემოკრატიულ გაერთიანებას”. იხ. შედეგები 

ახალქალაქის  მუნიციპალიტეტის საკრებულოს  მისამართი:

0700, ახალქალაქი, ჩარენცის ქ. 11;

ტელ: (8 362) 22-32-33