მუნიციტიპალიტეტი
აორჩიეთ წელი

ბიუჯეტი

 

ასპინძისმუნიციპალიტეტის2012 წლისბიუჯეტი (დადგენილება №26 2011 წლის 23 დეკემბერი, პირველადი სახე

 

ასპინძისმუნიციპალიტეტის2012 წლისბიუჯეტი ((საბოლოო სახე 2012 წლის 20 ივნისის   მდგომარეობით)

 

ასპინძის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს  დადგენილება №26  2011წლის 23 დეკემბერი  ასპინძის  მუნიციპალიტეტის  2012 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ  (2012 წლის 8 მაისის მდგომარეობით)

 

ასპინძის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება №26  2011წლის 23 დეკემბერი ასპინძის  მუნიციპალიტეტის  2012წლის ბიუჯეტის დამტკიცების  შესახებ(2012 წის 2 მარტის მდგომარეობით)

 

 

ასპინძის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება №3 2012 წლის 3 თებერვალი „ასპინძის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ’’ ასპინძის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 23 დეკემბრის №26 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

 

 

ასპინძისმუნიციპალიტეტის2011წლისბიუჯეტი