მუნიციტიპალიტეტი
აორჩიეთ წელი

ბიუჯეტი

 

ადიგენის მუნიციპალიტეტის 2012  წლის ბიუჯეტი   (დადგენილება № 23 2011 წლის 23 დეკემბერი პირველადი სახე)

 

 

ადიგენის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს    დადგენილება № 24  2012 წლის 30 ივლისი  „ადიგენის მუნიციპალიტეტის 2012წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ადიგენის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 23 დეკემბრის № 23 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

 

ადიგენის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს  დადგენილება №21   2012  წლის 19 ივნისი  „ადიგენის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ადიგენის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 23 დეკემბრის № 23 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

 

ადიგენის მუნიციპალიტეტის 2012  წლის ბიუჯეტი დადგენილება № 23 2012 წლის  8 ივნისის მდგომარეობით  

 

 

ადიგენის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს   დადგენილება № 23   2011წლის 23 დეკემბერი ადიგენის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

 

ადიგენის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს  დადგენილება № 23  2011წლის 23 დეკემბერი  ადიგენის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

 

ადიგენის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს   დადგენილება № 23  2011წლის 23 დეკემბერი  ადიგენის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

 

ადიგენის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს  დადგენილება № 23   2011წლის 23 დეკემბერი ადიგენის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

 

ადიგენის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს  დადგენილება №13  2012  წლის 6 მარტი „ადიგენის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ადიგენის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 23 დეკემბრის №23 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

ადიგენის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს  დადგენილება №21   2012  წლის 19 ივნისი  „ადიგენის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ადიგენის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 23 დეკემბრის № 23 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

 

ადიგენის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება №14 2012 წლის 13 მარტი „ადიგენის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ადიგენის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 23 დეკემბრის №23 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

ადიგენის მუნიციპალიტეტის 2012  წლის ბიუჯეტი (საბოლოო სახე 2012 წლის  27 თებერვლის მდგომარეობით)

 

ადიგენის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტი