მუნიციტიპალიტეტი
აორჩიეთ წელი

გამგეობა

ბორჯომის მუნიციპალიტეტის გამგეობა

1200, ბორჯომი, რუსთაველის მოედანი #1;

ტელ: (8 367) 222726borjomi_municipal@yahoo.com

 

დებულება